Båtutleige

Priser

Leige av ro båt pr.døgn                     200 - no.kr.

Leige av motor 1. døgn                     200 - no.kr.

Leige av motor 2.døgn (pr.døgn)        100 - no.kr.

Leige av motor pr. veke                    600 - no.kr.