Desember 2015

Ny E-post adresse

På grunn av litt problemer med den forige e-post adressen har vi nå byttet til ein ny e-post adresse.

Den nye e-post adressen er hamnavika@online.no