Dvergsdalsstøylen                                                                                       

      

Område:

   

Søgnesandsdalen "Pissaren"