Dvergsdalsstøylen                                                                                       

  

Område:

   

Søgnesandsdalen "Pissaren"